torsdag 14 april 2011

ATT SKRIVA CV OCH PERSONLIGT BREV

Det är dags att söka jobb - och det känns som en passande uppgift när det nationella provet i svenska B är avklarat! Din uppgift är att söka ett av de utvalda arbetena i det utdelade materialet och skriva ett CV och ett personligt brev, som nuförtiden ofta är i mailform.

Du kommer sedan att bli kallad till anställningsintervju - som blir en snabbvariant - den 6 maj då jag och Christian representerar företagen som har utannonserat tjänsterna. Innan dess föreläser Anders Östergren (den 2 maj under svensklektionen) som bland annat arbetar som rekryterare på Neuhauser och Falck. Så här lyder hans Cv på deras hemsida:

Civilekonom, Lunds Universitet med lång erfarenhet av försäljning, marknadsföring och
ledarskap i framförallt handels- och IT-relaterade företag. Har haft flera ledande
befattningar som bland annat VD och marknadschef i såväl svenska som internationella
organisationer. Han har även varit utbildningskonsult och företagare

Klicka på länken (rubriken) för att få tips på hur du kan skriva, och ta använd även information som du får under svenska C-lektionerna. Lycka till, och jag hoppas att just du får jobbet!

tisdag 29 mars 2011

BLOGG ELLER HEMSIDA

En av dina uppgifter i svenska C är att starta en blogg eller en hemsida som är kopplad till ditt UF-företag. I uppgiften ingår att skapa en blogg eller hemsida runt ditt företag (eftersom ni arbetar tillsammans med UF uppstår naturliga grupper). Du ska hålla bloggen uppdaterad och använda den som en väg att informera och/eller göra reklam för företaget.

Samtliga elever redovisar den 8 april under lektionstid i svenska C. I redovisningsuppgiften ingår att presentera bloggen/hemsidan samt diskutera arbetsprocessen och resultat. Redovisa Din blogg ska – som vi har diskuterat tidigare – användas som inspiration för årskurs 2-elever.

Du kommer att redovisa för mig och Anders och Christian. Eftersom dem är dina handledare i UF vill de få en helhetsbild över ditt UF-företag, och se hur du har drivit UF. Anders och Christian väger in ditt arbete med hemsidan/bloggen i bedömningen av projektarbetet.

För svenska C är det viktigt att du visar att följande kriterier uppfylls:

Att du använder ”språket som redskap för kommunikation, tänkande […] och problemlösning” och att du kan ”känna till vilka presentationsformer som digitala medier kan erbjuda” och att ditt språk i blogg och presentation har ”engagemang, kunskaper […] vederhäftighet och precision”. Vidare ska du ”kunna variera [ditt] […] språk med hänsyn till syfte och mottagare” samt avslutningsvis ”uttrycka sig i tal och skrift […] som har anknytning till elevernas studieinriktning.

måndag 28 februari 2011

Betygsgrundande övning i svenska B

Ett önskemål i era utvärderingar var att få lämna in material som kan betygssättas i svenska B, och redan idag får du chansen! Din uppgift är att skriva en text på cirka 500 ord som innehåller ett referat samt antingen en argumenterande del med dina åsikter eller en resonerande del om textens innehåll. Du har dagens lektion på dig. Lycka till!

Carolina

söndag 27 februari 2011

Välkomna tillbaka efter sportlovet!

Nu är sportlovet slut, och jag hoppas att ni har njutit till fullo av det. För att påminna er om hur roligt vi har det i skolan - och utanför den - kan ni titta på ett axplock av bilder från Vallåsen.

Det var strålande sol och klarblå himmel på Vallåsen, och även om backarna var lite isiga var det underbart att få åka slalom. Jag såg många av er i backen och jag hoppas att ni hade lika roligt som jag. I sedvanlig ordning så var jag och Christian grillmästarna... Några korvar var kanske lite kalla, och andra lite välgrillade, men grillat är ändå godast!

fredag 11 februari 2011

MUNTLIG REDOVISNING AV ROMAN

Du har fått i uppgift att läsa en roman av en pristagare som du sedan ska redovisa muntligt den 14 eller 15 mars. Du ska ha allt material färdigt inför lektionen och också ha meddelat mig i förväg om du behöver projektor eller annan utrustning som inte finns i salen. På måndagen är vi i datorsalen 307 medan vi på tisdagen är i 118. Du har 5 minuter (vilket innebär mellan 4 och 6 minuter) till ditt förfogande. Följande ingår i uppgiften:

Ha en intresseväckande inledning och en avslutning som på något sätt rundar av.

Redogör tydligt för vad romanen heter och vem som har skrivit den. Berätta några ord om författaren. Märks det på boken att dess författare har fått ett litterärt pris? Vilka kriterier anser du verkar finnas för att få ett litteraturpris? Diskutera och för ett utvecklat resonemang!

Presentera en huvudtanke i romanen genom att läsa upp ett avsnitt ur boken och analysera det. Jämför det sedan med en annan text (en låt, filmsekvens, roman, artikel, bild, ett foto eller något dylikt). Detta är det analytiska inslaget så ta väl tillvara på det!

tisdag 1 februari 2011

VILKEN ROLL HAR RÄTTSVÄSENDET?

I filmen Guds stad målas upp en bild av korruption som vanligt förekommande. Att poliser tar mutor för att släppa brottslingar sker rutinmässigt i filmen. Vid ett tillfälle i filmen talar Raketen om polisens uppgift att bibehålla lugnet och konstaterar att det handlar om de människor som bor utanför Guds stad.

Diskutera vilken roll polisen har i ett land. Skiftar den beroende på var man befinner sig i landet?

Är polisens uppgift den samma i olika länder?

Vad tycker du att polisen ska göra i Guds stad?

Vad anser du att polisen bör göra i Egypten där en uppretad folkmassa kräver reformer?

Gör också en historisk tillbakablick och titta på polisiära ingripande till exempel på Himmelska fridens torg i Peking den 4 juni 1989, och Göteborgskravallerna den 14 till 15 juni 2001.

onsdag 19 januari 2011

DISKUSSIONSFRÅGOR AV GUDS STAD

Filmen Guds stad är en berättelse om några invånare i stadsdelen Guds stad i Rio de Janeiro. Den är baserad på en bok med samma namn av författaren Paulo Lins. Den utspelar sig från 1960-talet till 1980-talet. Bostadsområdet förvandlas snart till den farligaste favelan, kåkstaden, i hela Rio. Historien berättas av en kille som kallas Raketen och filmen är uppdelad i ett antal kapitel. När det var dags att spela in filmade man i slummen med barn och unga som levde i denna verklighet. Av 2000 som filmades valdes 200 ut som fick delta i inspelningarna som byggde mycket på improvisation. Innan ni börjar diskutera filmen Guds stad kommer en lista över de viktigaste karaktärerna i filmen:

Raketen
Lille Zé
Benny
Kalufsen
Moroten
Angelica
Thiago

Gå kort igenom vem personerna innan ni går vidare till frågorna.

1. Raketen berättar sin historia med en berättarröst som kommenterar det som sker. Ibland finns det direkta tilltal till publiken. Hur påverkar det er syn på filmen?
2. Fundera på de namn som förekommer i filmen och diskutera dem.
3. Vad är det som ger respekt och makt i Guds stad? Jämför vad de olika karaktärerna tycker. Vad bygger denna respekt på?
4. Vad är det som får Raketen att kunna stå utanför gängen? Han tycks ju på sitt sätt få respekt från de andra. På vilket sätt?
5. Vad är det som lockar i de kriminella gängen? Det tycks ju inte vara några problem att rekrytera nya medlemmar. Resonera kring detta utifrån det system som gör favelor möjliga.
6. Diskutera varför det tycks vara så svårt att ta sig ur våldsspiralen i Guds stad. Vad menar Raketen när han i början av filmen säger att: ”I Guds stad fungerar det så att om du flyr får de tag i dig, och om du stannar tar de dig i alla fall. Så har det varit alltsedan jag var barn”?
7. I filmen ställs Raketen och Lille-Ze som motpoler. Diskutera deras olikheter. Varför hämnas inte Rakten sin brors mördare?
8. Diskutera flmens slut med Knattarna som drar fram i gränderna som nyblivna kungar över Guds stad. Vad ger det för bild av framtiden?
9. Diskutera vilken polisens roll i ett samhälle bör vara.
10. Vad är det för samhälle som gör barn till mördare? Ska vi i Europa klandra oss på något sätt?
11. Vilka roller har män respektive kvinnor? Ge exempel från filmen.
12. Hur skildras droger i filmen och vilka förändringar sker under filmens gång?
13. Vilket är filmens budskap?